Tájékoztató

24Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről.


A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól telefonon, vagy személyesen.


Telefonszámok:
06 30/620-17-70
06 95/423-960 ( hosszan kicsenghet az esetleges átírányítás miatt )


Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot. Ezt követően intézkedni kell az elhunyt elszállításáról, felhívni az állandóan rendelkezésre álló ügyeleti számot:

06 30/ 620-17-70


Környékünkön célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
Munkatársaink a hozzátartozó által az eltemetéshez választott ruhába felöltöztetik az elhunytat igény estén.


Halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki.
Amennyiben otthoni elhalálozás esetén havasztásra lenne igény, boncolás nélkül, úgy az ehez szükséges ÁNTSZ engedélyt vállalkozásunk díjmentesen beszerzi.


03Kórházi elhalálozás esetén, a kezelőosztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, szükséges bevinni az eltemetéshez választott ruhákat. Ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.
Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.
Környékünkön a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.
Amennyiben a hozzátartozók anyagi lehetősége nem teszi lehetővé az eltemettetést, úgy lehetőség van szociális temetés kérésére az elhalálozás szerinti önkormányzatnál. Ebben az esetben is maximálisan segítünk a szükséges ügyintézésben.

További szolgáltatásaink

 • Hagyományos-és hamvasztásos temetések lebonyolítása
 • Rátemetés
 • Exhumálás
 • Kellékárusítás
 • Koszorú-kötészet
 • Szállítás- hazai és nemzetközi
 • Anyakönyveztetés, teljes körű ügyintézés
 • Világi búcsúztatás
 • Pannónia Alkony Életbiztosítás kötése
 • Gyászjelentés megjelenítése

Szükséges okiratok

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 • 2002. január 1-e után kiállított gépjárművezetői engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

Amenyiben a fenti iratok mindegyike nem áll rendelkezésre, úgy segítünk ezek beszerzésében, pótlásában.